Har du spørgsmål? Ring idag på
7020 8865

Kloakmestrenes kvalitetskontrol

Kloakken – den glemte del af huset

Mange boligejere glemmer at få vedligeholdt kloakinstallationen, som omfatter rør, brønde og afløbsinstallationer i huset. Og det kan give ubehagelige overraskelser, hvis toilettet pludselig løber over, eller der bliver fri adgang for rotter. 

Kloakrør og brønde ligger skjult under jorden, og de bliver derfor ofte glemt, når boligejerne vedligeholder deres hus. Men ligesom alle andre dele af huset skal også kloakinstallationen vedligeholdes og fornys; og her er det ikke nok at hælde en sjat afløbsrens i gulvafløbene i ny og næ. Klaus Ising Hansen, der er chefkonsulent i Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, fortæller her, hvordan man vedligeholder kloakinstallationen.

Når kloakinstallationen bliver utæt

Den underjordiske kloakinstallation består af rør og brønde. Brønde bruges til at samle flere ledninger i samt til rensning og inspektion. Desuden sættes der nedløbsbrønde med et såkaldt sandfang i bunden ved tagnedløb og på befæstede arealer. Rørene afleder spildevandet fra hus og ud til den offentlige kloak. 

Der kan opstå mange fejlkilder på en kloakinstallation, f.eks. kan rør og samlinger blive utætte, hvilket kan give problemer med trærødder i kloakken. Desuden betyder utætheder, at kloakvand kan løbe ud i undergrunden, eller at sand og jord trænger ind i kloakrøret og giver forstoppelse. Et andet alvorligt problem ved utætte rør er, at det giver adgang for rotter på grunden og i huset, hvilket giver husejeren store gener, forklarer Klaus Ising Hansen.

Hold uønskede gæster ude

Rotter bruger kloakken som transportveje og spisekammer, men de vil ikke bo eller føde deres unger i kloakker. Hvis rotter kan finde afløbsinstallationer med utætheder, giver det optimale levevilkår for dem, idet de så bygger reder ude i jorden eller under bygninger og derefter trænger ind og ud af kloakken via utæthederne. 

Hvis man som husejer får mistanke om, at man har rotter, vil det være en god ide at kigge i brønde for at se, om der ligger ekskrementer fra rotter på banketterne, og at kontrollere, om der er rottehuller i haven. Et sikkert tegn er støj og skrabelyde i huset om natten.

Hvordan vedligeholdes kloakrørene – og hvor tit?

Hvis man gerne vil forebygge mod utætheder og deraf følgende rotteskader, er det ifølge Klaus Ising Hansen en god ide, at man hver femte år får udført en TV-inspektion af kloakinstallationen. Der er i dag en lang række autoriserede kloakmestre, der har TV-udstyr, og som er tilsluttet kontrolordning for TV-inspektion af afløbsinstallationer - i daglig tale DTVK.

Disse virksomheder udfører TV-inspektion efter standardiserede regler og optager kloakken på video. De afleverer et rapportskema til husejeren, der viser kloakkens tilstand. På den måde kan man sætte ind i tide og hindre, at der kommer rotter på besøg i huset, forklarer Klaus Ising Hansen.

Hvis det alligevel er gået galt

Hvis det alligevel er gået galt, og kloakken er stoppet, eller rotterne er kommet ind i huset, skal man kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at undersøge og reparere kloakken, da alt kloakarbejde på privat grund er underlagt autorisationsområdet og skal udføres af en autoriseret kloakmester, understreger Klaus Ising Hansen.

Han fortæller, at husejere, der selv udfører kloakreparationer eller får uautoriserede personer til det, kan få alvorlige og dyre problemer, når der på et senere tidspunkt opstår nye forsikringsskader, eller når huset skal sælges, fordi kloakinstallationen er fejlbehæftet og ulovlig.

Kontakt os

Kontakt Skovlykke fritidshuse på tlf. 70 20 88 65 for at få dine ønsker og behov om en ny kloakinstallation eller reparation af det nuværende kloaksystem opfyldt.


Over 90 personer synes godt om os på FacebookSkovlykke Fritidshuse - ​​Kærvejen 42, 7171 Uldum
Telefon: +45 70 20 88 65
mail@skovlykke-fritidshuse.dk